7. Economie

Innovatie, verduurzaming & verbinding

Dordrecht is een levendige stad die blijft groeien op economisch gebied. Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis en het historische centrum maar die zich richt op de toekomst en daarin volop investeert. De ligging van het Eiland van Dordrecht, omringd door belangrijke waterwegen, geeft de stad haar unieke, open karakter en bedrijvigheid. In de middeleeuwen een machtige stapelstad, vandaag de dag de toegangspoort naar de Randstad en het achterland, met in de ‘achtertuin’ de unieke natuur van Nationaal Park de Biesbosch.

Veel (internationale) bedrijven kiezen voor Dordrecht vanwege de goede ligging aan de zuidzijde van de Randstad. De stad maakt deel uit van de Maritieme topregio Drechtsteden en als onderdeel van het havenindustrieel complex van mainport Rotterdam, vormt ze een ware Gateway to Europe. Zowel via het water, de weg, als het spoor zijn er uitstekende verbindingen met het achterland. Schiphol Airport, Amsterdam en Antwerpen zijn eenvoudig bereikbaar binnen het uur. Door het Rijk, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, de gemeente en de ondernemers wordt er flink geïnvesteerd om optimale doorstroming en aansluiting op het openbaar vervoer te kunnen blijven garanderen.

Van oudsher is Dordrecht een stad van ‘makers’, van mensen die een vak beheersen – van groot internationaal opererend bedrijfsleven en mkb, tot jonge, innovatieve start-ups. Al in de vroege middeleeuwen groeide Dordrecht uit tot de machtigste handelsstad van Holland en ook vandaag de dag is het nog altijd een stad met veel kennis en kunde. Een stad waar tradities en vakkennis hoog in het vaandel staan en verrijkt worden met nieuwe inzichten.

De plek waar dit samen met onderwijs gebeurt is de Smart Industry Campus Leerpark Dordrecht, het innovatiecentrum binnen de regio. Hier staat behalve de grootste onderwijsinstelling in de regio ook het Fieldlab Smart Industry: de Duurzaamheidsfabriek. Bedrijfsleven, onderwijs en overheden bundelen hier hun krachten om tot vernieuwende ideeën te komen en de instroom van technisch talent te vergroten. De focus ligt daarbij op maritieme technologie en energietransitie, met, zoals de naam al aangeeft, duurzame technologie als uitgangspunt. Gezamenlijk investeren de samenwerkingspartners in innovatieve productietechnologie gericht op de maakindustrie en de regionale economie en stellen daarbij niet alleen de ontwikkeling van innovatie centraal, maar vooral ook de toepassing ervan.

De rijke traditie van samenwerking die de stad kenmerkt, biedt talloze kansen voor ondernemers, investeerders en vastgoedontwikkelaars die waarde willen toevoegen aan de regionale economie en aan de stad. Dordrecht heeft bovendien de schaal om snel te kunnen handelen en de flexibiliteit om de vraag vanuit de markt centraal te stellen.